CAD

CAD (aus dem engleschen Computer-Aided Design)

CAFM

CAFM(Computer-Aided Facility Management) ass d’Ënnerstëtzung vum Facility Management duerch Informatiounstechnik an Form vun engem Computerprogramm, wat aus enger Datebank an enger Benotzeruewerfläch besteet.

BIM

BIM (Building Information Modeling, ob däitsch: Gebäudedatenmodellierung) beschreift eng Methode respektiv en Prozess vun der optimiséierter Planung, Ausféierung an Exploitatioun vun Gebaier mat hëllef vun enger Software.

Méi…

Mir bidden Iech des weideren nach aner Servicer un :