CAD

CAD

CAD (aus dem engleschen Computer-Aided Design)

CAFM

CAFM

CAFM(Computer-Aided Facility Management) ass d’Ënnerstëtzung vum Facility Management duerch Informatiounstechnik an Form vun engem Computerprogramm, wat aus enger Datebank an enger Benotzeruewerfläch besteet.

BIM

BIM

BIM (Building Information Modeling, ob däitsch: Gebäudedatenmodellierung) beschreift eng Methode respektiv en Prozess vun der optimiséierter Planung, Ausféierung an Exploitatioun vun Gebaier mat hëllef vun enger Software.

Méi…

Mir bidden Iech des weideren nach aner Servicer un :